HomeProgrammTheologie Ba Nữ Thánh thành Helfta

Ba Nữ Thánh thành Helfta

Josef Hochenauer (Hrsg.), Ba Nữ Thánh thành Helfta. Thánh Giê-tru-đê Helfta – Thánh Mếch-tin-đê Hackeborn. – Thánh Mếch-tin-đê Magdeburg. Tuyển tập những văn bản và những lời cầu nguyện Lm. Đa-minh Trần Tiến Thiệu, OCist – chuyển ngữ (vietnamesische Ausgabe), 80 Seiten, 19 Abb., Format 12 x 19 cm, 1. Auflage 2018

5,00 €
Nach oben